Изграждане на ел.табла

Табло за управление в магазин Jumbo – София, бул. България
Окомплектоване на таблото по схема на клиента.
Окомплектоване на таблото по схема на клиента.
Окомплектоване на таблото по схема на клиента.
Табло външно с размери h 1700mm x L 1500 mm