SCADA – система за управление

Изграждане на център за управление в г.Пловдив и въвеждане на SCADA система за управление по линията Пловдив – Свиленград