Laboratory tests

1.Тест на енергийното състояние на човешко тяло с Аура камера.

2. Тест с термо камера доказващ подобряване на кръвообръщението

3. Измерване на съотношението на положителни към отрицателни йони в един м3 въздух.